Mervi Eskelinen

Varhaiskasvatuksen moniottelija, joka taitaa alaa monesta eri näkökulmasta.

Mervi Eskelinen on varhaiskasvatuksen asiantuntija, jolla on kokemusta sekä varhaiskasvatuksen käytännön työstä päivähoitoyksikön johtajana ja lastentarhanopettajana, että varhaiskasvatuksen johtajuuteen ja kasvatuskumppanuuteen liittyvistä tutkimushankkeista. Mervi on myös tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriölle selvityksiä ja raportteja liittyen varhaiskasvatuslain valmisteluun. Koulutukseltaan Mervi on kasvatustieteen maisteri (varhaiskasvatus), hallintotieteen kandidaatti (julkisoikeus) ja datanomi. Mervi on suorittanut myös opettajan pedagogiset opinnot.

Muita Mervin osaamisalueita ovat varhaiskasvatuksen lainsäädäntö, varhaiskasvatuksen rakenteiden tuntemus, varhaiskasvatuksen pedagogiikka, erityisesti alle 3-vuotiaat, johtajuus varhaiskasvatuksessa, kasvatuskumppanuus, selvitykset ja raportit, kyselyaineistojen kerääminen ja analysointi tilastollisesti ja laadullisesti, varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma ja digitaaliset ratkaisut.

mervi.eskelinen@saunalahti.fi
LinkedIn

Ota yhteyttä

Tarjoamme koulutuksia erilaajuisina paketteina ja yhdistelminä tilaajan  tarpeiden mukaan. Asiantuntijamme ovat koonneet tilaajan työtä helpottaakseen esimerkeiksi erilaisia kuvauksia tarjoamistamme palveluista. 

Tutustu meihin