Henna Jousmäki

Tutkii monikielisyyden, kielikoulutuksen ja paikan suhteita. Kouluttaa, keskusteluttaa ja kannustaa yhteisöjä ja hallintoa sosiaalisesti kestävään kehitykseen.

Englannin kielen opettaja, FT Henna Jousmäki on kiinnostunut kulttuurienvälisyydestä ja monikielisyydestä luokkahuoneessa, työpaikoilla, kunnissa, sekä yhteiskunnassa laajemmin. Hän on työskennellyt yliopisto-opetuksessa ja tutkimus- ja kehittämistehtävissä paikallisissa, kansallisissa sekä kansainvälisissä hankkeissa. Häntä askarruttava erityiskysymys on, miten kielikoulutussuunnittelun, kielipolitiikan ja kielikäytänteiden avulla voidaan edistää sosiaalisesti kestävää yhteiskunnallista kehitystä. Henna työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa.

henna.jousmaki(a)gmail.com

Ota yhteyttä

Tarjoamme koulutuksia erilaajuisina paketteina ja yhdistelminä tilaajan tarpeiden mukaan. Asiantuntijamme ovat koonneet tilaajan työtä helpottaakseen esimerkeiksi erilaisia kuvauksia tarjoamistamme palveluista. 

Tutustu meihin