Ammatin pitovoima

Varhaiskasvatustyön pitovoiman tukeminen (kouluttajana Katja Sirvio ja Kirsi-Marja Heikkinen)

Huoli varhaiskasvatustyön pitovoimasta on herättänyt laajaa keskustelua mediassa viime vuosina. Kansallinen tutkimus aiheesta on kuitenkin vielä niukkaa ja tarkkoja tilastoja ammatinvaihtajista ei ole.  Avointen työpaikkojen määrä erityisesti varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään pääkaupunkiseudulla kertoo omaa tarinaa pitovoiman haasteista. Pitovoiman haasteet voidaan nähdä osana työelämän muutosta. 

Työelämän muutos niin työn tehostamisen sekä epävarmuuden lisääntymisen myötä näkyvät myös varhaiskasvatustyössä. Työn tekemiseen tarkoitetut niin henkilöstö- kuin materiaaliset resurssit ovat kaventuneet saman aikaisesti, kun työnkuvien vastuualueet ovat laajentuneet. Organisaatiot ovat keskeisessä roolissa säädellessään varhaiskasvatustyöhön annettavia resursseja. Lisäksi on välttämätöntä jatkaa toimintakulttuurin kehittämistä kohti suuntaa, jossa ammatillista kasvua tuetaan erilaisin rakenteellisin tavoin. Organisaatioiden sekä yksilöiden potentiaalin löytäminen ja tunnistaminen ammatin pitovoiman tukipilarina on yksi tulevaisuuden näkymä, johon tämä koulutus tarjoaa perspektiivejä. 

Tutustu kouulutusesitteeseen

 

Ota yhteyttä

Tarjoamme koulutuksia erilaajuisina paketteina ja yhdistelminä tilaajan tarpeiden mukaan. Asiantuntijamme ovat koonneet tilaajan työtä helpottaakseen esimerkeiksi erilaisia kuvauksia tarjoamistamme palveluista. 

Tutustu meihin