Katja Sirvio

Tunteiden tulkitsija,
tunnetyön taitaja ja työhyvinvoinnin kehittäjä

Katja on työhyvinvointiin liittyvien ilmiöiden asiantuntija, kouluttaja ja työelämän tutkija. Katjan täydennyskoulutuksissa paneudutaan tunteisiin, stressin hallintakeinoihin ja läsnäolotaitoihin monipuolisia menetelmiä hyödyntäen ja innostavasti.

Koulutukseltaan Katja on kasvatustieteiden maisteri, varhaiskasvatuksenopettaja ja Mindfulnessohjaaja CFM®. Parhaillaan hän työstää väitöskirjaa varhaiskasvatuksen opettajien ammatin pitovoimasta. Katjalla on sivuaineopintoja sosiaalipsykologiasta ja sosiaalitieteistä.​

Katja on kiinnostunut siitä, miten työn laatua ja tuloksellisuutta voidaan lisätä vahvistamalla työntekijöiden hyvinvointia. 

Katja kouluttaa myös yksityishenkilöille mindfulnesskursseja

Katjan koulutuksia ovat tilanneet niin kunnat kuin valtio. Lisäksi hän on osallistunut laajoihin kehittämishankkeisiin (Mentorointia ja
oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa -kärkihankkeessa ja
Varhaiskasvatuksen digihankkeesta) Tampereen yliopistolla sekä työskennellyt yliopisto-opettajana vuosina 2017-2020. Hän on ohjannut niin varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden työssäoppimisjaksoja, perus-
ja ammatillisia opintoja kuin tutkielmaseminaareja.

Katja hyödyntää koulutuksissaan laajaa kokemustaan työelämäntutkimuksesta sekä työkokemuksiaan erilaisista työyhteisöistä varhaiskasvatuksessa. Lisäksi omakohtaiset kokemukset työuupumuksesta palautumisesta näkyvät Katjan tavassa kouluttaa.

Katjalla on monipuolista kokemusta opetuksen kehittämisestä ja hän suhtautuu intohimoisesti ja innovatiivisesti toteuttamaansa opetus- ja koulutustyöhön. Katja hallitsee myös verkkokurssien ja -koulutusten suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin. Lisäksi Katjan koulutusalueita ovat mentorointi ja digipedagogiikkaan liittyvät kysymykset.

katja.sirvio@eduomatic.fi
+358 40 960 0298
LinkedIn

Ota yhteyttä

Tarjoamme koulutuksia erilaajuisina paketteina ja yhdistelminä tilaajan tarpeiden mukaan. Asiantuntijamme ovat koonneet tilaajan työtä helpottaakseen esimerkeiksi erilaisia kuvauksia tarjoamistamme palveluista. 

Tutustu meihin