Katja Sirvio

Ammatin pitovoiman kehittämistä niin organisaatioiden kuin yksilöjen tasolla työhyvinvoinnin kautta

Väitöskirjatutkija, kasvatustieteiden maisteri Katja Sirvio selvittää kiperiä kysymyksiä työelämän kuormittavista tekijöistä sekä kouluttaa ja luennoi hyvinvoinnin laajasta kentästä.

Lukuvuoden 2023-24 Katja asuu Intiassa ja toimii varhaiskasvatuksen mentoriopettajana suomalaista varhaiskasvatussuunnitelmaa toteuttavassa kansainvälisessä koulussa.

Katja on työskennellyt niin Kokkolan yliopistokeskuksella kasvatustieteen yksikössä kuin Tampereen yliopistossa tutkijana ja opettajana.  Tampereen yliopistossa hän toimi myös, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien hankkeiden koordinaattorina sekä opintohallinnon työntekijänä. Parhaillaan hän työstää väitöskirjaa varhaiskasvatuksen opettajien ammatin pitovoimasta. Katjalla on sivuaineopintoja sosiaalipsykologiasta ja sosiaalitieteistä.​ Lisäksi hän on Mindfulnessohjaaja CFM®.

Katja kouluttaa ja luennoi laajasti eri puolilla Suomea työelämän muutosten vaikutuksista ammatin pitovoimaan. Hänen koulutustensa aiheet käsittelevät ammatin pitovoiman moniulotteista ilmiötä sekä erilaisia pitovoiman tukemisen muotoja. Pitovoimaa tarkastellaan niin yhteiskunnan, palvelua tarjoavan organisaation kuin vuorovaikutuksellisesta ja itsesäätelyyn liittyvistä näkökulmista. Yksilötasolla huomioi kiinnitetään psykologiseen joustavuuteen, läsnäolotaitoihin, itsemyötätuntoon ja stressin säätelyyn. Organisaatiot saavat puolestaan pohdittavakseen resurssien säätelyyn liittyviä herättäviä kysymyksiä ja näkökulmia.

Katjan koulutusten ydin on monitieteisyydessä. Hän yhdistelee kasvatustieteen, psykologian, sosiologian ja uusimman aivotutkimuksen kiehtovia tutkimustuloksia käytännönläheisiksi ja innostaviksi koulutuskokonaisuuksiksi. Kataj hyödyntää koulutuksissaan laajaa kokemustaan työelämäntutkimuksesta sekä työkokemuksiaan erilaisista työyhteisöistä varhaiskasvatuksessa ja yliopistossa.  Katjaa innostaa uusien perspektiivien ja työkalujen tarjoaminen niin organisaatioille kuin yksittäisille työntekijöille ja johtajille, jotta varhaiskasvatustyön pitovoiman tukeminen on mahdollista. 

Katja kouluttaa myös mindfulnesskursseja

Katjan koulutuksia ovat tilanneet niin kunnat kuin valtio. Lisäksi hän on osallistunut laajoihin kehittämishankkeisiin (Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa -kärkihankkeessa ja Varhaiskasvatuksen digihankkeesta) Tampereen yliopistolla sekä työskennellyt yliopisto-opettajana vuosina 2017-2020. Hän on ohjannut niin varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden työssäoppimisjaksoja, perus- ja ammatillisia opintoja kuin kandidaatin tutkielmaseminaareja.

katja.sirvio@eduomatic.fi
LinkedIn

Tieteelliset julkaisut

Ota yhteyttä

Tarjoamme koulutuksia erilaajuisina paketteina ja yhdistelminä tilaajan tarpeiden mukaan. Asiantuntijamme ovat koonneet tilaajan työtä helpottaakseen esimerkeiksi erilaisia kuvauksia tarjoamistamme palveluista. 

Tutustu meihin