Katja Sirvio

Ammatin pitovoiman kehittämistä niin organisaatioiden kuin yksilöjen tasolla.

Väitöskirjatutkija, kasvatustieteiden maisteri Katja Sirvio selvittää kiperiä kysymyksiä työelämän kuormittavista tekijöistä sekä kouluttaa ja luennoi hyvinvoinnin laajasta kentästä.

Hän työskentelee Kokkolan yliopistokeskuksella kasvatustieteen yksikössä tutkijana ja opettajana. Lisäksi hän on Mindfulnessohjaaja CFM®. Aiemmin Katja on työskennellyt Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa opettajana, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien hankkeiden koordinaattorina sekä opintohallinnon työntekijänä. Parhaillaan hän työstää väitöskirjaa varhaiskasvatuksen opettajien ammatin pitovoimasta. Katjalla on sivuaineopintoja sosiaalipsykologiasta ja sosiaalitieteistä.​

Katja kouluttaa ja luennoi laajasti eri puolilla Suomea työelämän muutosten vaikutuksista ammatin pitovoimaan. Hänen koulutustensa aiheet käsittelevät ammatin pitovoiman moniulotteista ilmiötä sekä erilaisia pitovoiman tukemisen muotoja. Pitovoimaa tarkastellaan niin yhteiskunnan, palvelua tarjoavan organisaation kuin vuorovaikutuksellisesta ja itsesäätelyyn liittyvistä näkökulmista. Yksilötasolla huomioi kiinnitetään psykologiseen joustavuuteen, läsnäolotaitoihin, itsemyötätuntoon ja stressin säätelyyn. Organisaatiot saavat puolestaan pohdittavakseen resurssien säätelyyn liittyviä herättäviä kysymyksiä ja näkökulmia.

Katjan koulutusten ydin on monitieteisyydessä. Hän yhdistelee kasvatustieteen, psykologian, sosiologian ja uusimman aivotutkimuksen kiehtovia tutkimustuloksia käytännönläheisiksi ja innostaviksi koulutuskokonaisuuksiksi. Kataj hyödyntää koulutuksissaan laajaa kokemustaan työelämäntutkimuksesta sekä työkokemuksiaan erilaisista työyhteisöistä varhaiskasvatuksessa ja yliopistossa.  Katjaa innostaa uusien perspektiivien ja työkalujen tarjoaminen niin organisaatioille kuin yksittäisille työntekijöille ja johtajille, jotta varhaiskasvatustyön pitovoiman tukeminen on mahdollista. 

Katja kouluttaa myös mindfulnesskursseja

Katjan koulutuksia ovat tilanneet niin kunnat kuin valtio. Lisäksi hän on osallistunut laajoihin kehittämishankkeisiin (Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa -kärkihankkeessa ja Varhaiskasvatuksen digihankkeesta) Tampereen yliopistolla sekä työskennellyt yliopisto-opettajana vuosina 2017-2020. Hän on ohjannut niin varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden työssäoppimisjaksoja, perus- ja ammatillisia opintoja kuin tutkielmaseminaareja.

katja.sirvio@eduomatic.fi
+358 40 960 0298
LinkedIn

Ota yhteyttä

Tarjoamme koulutuksia erilaajuisina paketteina ja yhdistelminä tilaajan tarpeiden mukaan. Asiantuntijamme ovat koonneet tilaajan työtä helpottaakseen esimerkeiksi erilaisia kuvauksia tarjoamistamme palveluista. 

Tutustu meihin