Katja Sirvio

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten tunteiden tulkitsija ja tunnetyöstä tarinoiva

Katja Sirvio on varhaiskasvatuksen ammattilaisten tunteiden asiantuntija. Katja on kiinnostunut siitä, miten varhaiskasvatuksen työympäristöihin, työhyvinvointiin ja tätä kautta myös varhaiskasvatuksen laatuun voidaan vaikuttaa vahvistamalla ammattilaisten omien tunteiden säätelytaitoja. 

Koulutukseltaan hän on kasvatustieteiden maisteri ja lastentarhanopettaja. Lisäksi hän työstää väitöskirjaa. Parhaillaan Katja työskentelee projektikoordinaattorina sekä opettajana yliopistossa. Hän on ohjannut niin varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden työssäoppimisjaksoja, perus- ja ammatillisia opintoja kuin tutkielmaseminaareja. 

Katjalla on monipuolista kokemusta opetuksen kehittämisestä ja hän suhtautuu intohimoisesti ja innovatiivisesti toteuttamaansa opetus- ja koulutustyöhön. Katja hallitsee myös verkkokurssien suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin.

Hän on toiminut moninaisissa tehtävissä varhaiskasvatuksen arjessa ja kokemusta hanketyöskentelystä on kertynyt Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa -kärkihankkeessa, jossa Katja tällä hetkellä työskentelee.

katja.sirvio@eduomatic.fi

Ota yhteyttä

Tarjoamme koulutuksia erilaajuisina paketteina ja yhdistelminä tilaajan  tarpeiden mukaan. Asiantuntijamme ovat koonneet tilaajan työtä helpottaakseen esimerkeiksi erilaisia kuvauksia tarjoamistamme palveluista. 

Tutustu meihin