Katja Sirvio

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten tunteiden tulkitsija ja
tunnetyön taitaja.

Katja Sirvio on varhaiskasvatuksen ammattilaisten tunteiden
asiantuntija ja varhaiskasvatustyön tutkija.

Katja on kiinnostunut siitä, miten varhaiskasvatuksen
työympäristöihin, työhyvinvointiin ja tätä kautta myös
varhaiskasvatuksen laatuun voidaan vaikuttaa vahvistamalla
ammattilaisten omien tunteiden säätelytaitoja.

Lisäksi Katjalla on vahva ymmärrys varhaiskasvatusalalla pysymistä vahvistavista ja haastavista tekijöistä. Katja on kiinnostunut siitä, miten varhaiskasvatusalalla pysymistä voi tukea tuomalla aiheen rehellisesti avoimeen keskusteluun.

Koulutukseltaan hän on kasvatustieteiden maisteri ja
lastentarhanopettaja. Lisäksi hän työstää väitöskirjaa.
Parhaillaan Katja työskentelee koordinaattorina yliopistopedagogiikan parissa. Hän on
työskennellyt myös opettajana yliopistossa. Hän on ohjannut niin
varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden työssäoppimisjaksoja, perus-
ja ammatillisia opintoja kuin tutkielmaseminaareja.

Katjalla on monipuolista kokemusta opetuksen kehittämisestä ja hän
suhtautuu intohimoisesti ja innovatiivisesti toteuttamaansa opetus- ja
koulutustyöhön. Katja hallitsee myös verkkokurssien ja -koulutusten
suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin ja on tehnyt tätä työtä
yliopistossa.

Hän on toiminut moninaisissa tehtävissä varhaiskasvatuksen arjessa ja
kokemusta hanketyöskentelystä on kertynyt Mentorointia ja
oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa -kärkihankkeessa ja
Varhaiskasvatuksen digihankkeesta.

Lisäksi Katjan koulutusalueita ovat mentorointi ja digipedagogiikkaan liittyvät kysymykset.

katja.sirvio@eduomatic.fi

Ota yhteyttä

Tarjoamme koulutuksia erilaajuisina paketteina ja yhdistelminä tilaajan  tarpeiden mukaan. Asiantuntijamme ovat koonneet tilaajan työtä helpottaakseen esimerkeiksi erilaisia kuvauksia tarjoamistamme palveluista. 

Tutustu meihin