Johtajuus

Pedagogisesti perusteltu varhaiskasvatus: Toimintakulttuuri näkyväksi

Koulutuksessa avataan toimintakulttuurin rakentumisen taustalla vaikuttavia mekanismeja ja tarjotaan työvälineitä toimintakulttuurin tunnistamiseen, arviointiin ja kehittämiseen.

Pedagoginen johtajuus

Koulutuksessa perehdytetään osallistujat pedagogisen johtamisen virstanpylväisiin, työkaluihin ja rakenteisiin, joilla turvataan hyvä pedagoginen johtajuus yhteisöjen vaihtuvissakin tilanteissa. Koulutusta ennen kartoitetaan tilaajan pedagogisen johtamisen lähtötilanne ja tarpeet, joiden pohjalta koulutus rakentuu.

Työyhteisöjen haastavat työtilanteet osaamiseksi ja voimavaraksi

Tässä käytännönläheisessä ja kokemuksiin perustuvassa arkisessa koulutuksessa käsitellään työn moninaisia haasteita eri näkökulmista. Oman ammatillisuuden rakennusaineita ja voimavarojen kartuttamista arvioidaan ja mietitään myös yhdessä.

"JOHTAJUUS HANSKASSA" -riittämättömyydestä ja kiireestä työn hallintaan

Tässä koulutuksessa hahmotetaan moninaisen työnkuvan jakaantumista erilaisiin kokonaisuuksiin ja selkeytetään työn erilaisia sisältöjä. Suunnittelenko prosesseja ja johdanko strategian avulla? Tämä koulutus tarjoaa näkökulmia arkisen työnteon rakenteiden tarkasteluun sekä oman työn kehittämiseen.

Strategiatyö ja johtaminen

Koulutuksen avulla autetaan työyhteisöjä ja organisaatioita rakentamaan arvoihin perustuvaa strategiaa, luomaan visiota, asettamaan tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi. Koulutuksessa työskennellään teorian ja tekemisen vuoropuheluna strategisen johtamisen rakentumisen -työkalun avulla. Koulutus auttaa organisaatiota löytämään menestymisen avaimia pitkällä aikavälillä.

Ota yhteyttä

Tarjoamme koulutuksia erilaajuisina paketteina ja yhdistelminä tilaajan tarpeiden mukaan. Asiantuntijamme ovat koonneet tilaajan työtä helpottaakseen esimerkeiksi erilaisia kuvauksia tarjoamistamme palveluista. 

Tutustu meihin