Maiju Kinossalo

Taitaa tarinalliset kysymykset ja vastaa kysyttäessä identiteetistä.

Maiju Kinossalo on perusopetuksen opetussuunnitelmien ja monialaisten, oppilaan identiteettiä tukevien oppimiskokonaisuuksien rakentamisen asiantuntija. Maiju on pedagogina kiinnostunut, millaisin käytännön keinoin identiteetin rakentumista voidaan kasvatuksen ja kasvun eri konteksteissa tukea.

Hän on työskennellyt useiden vuosien ajan perusopetuksessa, erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa ja peruskoulua kehittävissä ja kokeilevissa tutkimushankkeissa yliopistossa. Työtehtäviensä ohessa Maiju on toiminut monissa luottamustehtävissä, kuten kerronnallisen tutkimuksen verkoston Narraren johtoryhmässä ja kansainvälisen kasvatusalan, nuorten tutkijoiden konferenssin jaetussa puheenjohtajuudessa. Tällä hetkellä Maiju laajentaa osaamistaan yliopisto-opinnoissa henkilöstöjohtamisen ja kauppakorkeakoulun opintokokonaisuuksista ja viettää äitiyslomaa. Hän mielellään luennoi ja konsultoi myös tänä aikana.

maiju.kinossalo@eduomatic.fi
LinkedIn

Ota yhteyttä

Tarjoamme koulutuksia erilaajuisina paketteina ja yhdistelminä tilaajan  tarpeiden mukaan. Asiantuntijamme ovat koonneet tilaajan työtä helpottaakseen esimerkeiksi erilaisia kuvauksia tarjoamistamme palveluista. 

Tutustu meihin