Maiju Kinossalo

Taitaa tarinalliset kysymykset ja vastaa kysyttäessä identiteetistä.

Maiju Kinossalo on perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisen opetuksen ja monialaisten, oppilaan tarinallista identiteettiä tukevien oppimiskokonaisuuksien kehittävä, kokeileva ja tutkiva pedagogi. Maiju on kiinnostunut, millaisin käytännön keinoin identiteetin rakentumista voidaan kasvatuksen ja kasvun eri konteksteissa tukea.

Hän on työskennellyt opettajana ja tutkijana yliopistossa ja perusopetuksessa sekä kartuttanut tietotaitoa erityisen tuen tarpeista koulussa ja autimiskuntoutuksessa. Hän on lisäksi kouluttanut opettajaksi opiskelevia ja ohjannut tarinallisen pedagogiikan opinnäytetöitä ja projektiopintoja. Työtehtäviensä ohessa Maiju on toiminut monissa luottamustehtävissä, kuten kerronnallisen tutkimuksen verkoston Narraren johtoryhmässä ja kansainvälisen kasvatusalan, nuorten tutkijoiden konferenssin jaetussa puheenjohtajuudessa. Tällä hetkellä Maiju toimii päätyössään kansainvälisen tutkimus- ja innovaatiohankkeen projektipäällikkönä.

 

maiju.kinossalo@eduomatic.fi
LinkedIn

Ota yhteyttä

Tarjoamme koulutuksia erilaajuisina paketteina ja yhdistelminä tilaajan  tarpeiden mukaan. Asiantuntijamme ovat koonneet tilaajan työtä helpottaakseen esimerkeiksi erilaisia kuvauksia tarjoamistamme palveluista. 

Tutustu meihin