Maiju Kinossalo

Taitaa tarinalliset kysymykset ja vastaa kysyttäessä identiteetistä.

Maiju Kinossalo on perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisen opetuksen ja monialaisten, oppilaan tarinallista identiteettiä tukevien oppimiskokonaisuuksien kehittävä, kokeileva ja tutkiva pedagogi. Maiju on kiinnostunut, millaisin käytännön keinoin identiteetin rakentumista voidaan kasvatuksen ja kasvun eri konteksteissa tukea.

Hän on työskennellyt opettajana ja tutkijana yliopistossa ja perusopetuksessa sekä kartuttanut tietotaitoa erityisen tuen tarpeista koulussa ja autimiskuntoutuksessa. Hän on lisäksi kouluttanut opettajaksi opiskelevia ja ohjannut tarinallisen pedagogiikan opinnäytetöitä ja projektiopintoja. Työtehtäviensä ohessa Maiju on toiminut monissa luottamustehtävissä, kuten kerronnallisen tutkimuksen verkoston Narraren johtoryhmässä ja kansainvälisen kasvatusalan, nuorten tutkijoiden konferenssin jaetussa puheenjohtajuudessa. Tällä hetkellä Maiju toimii päätyössään kansainvälisen tutkimus- ja innovaatiohankkeen projektipäällikkönä.

10.11.2020 PS-kustannus:

Tarinan voima opetuksessa

https://www.ps-kustannus.fi/tuotteet/542274077.html

Tarinat eivät ole vain viihdettä. Tarinoiden voima piilee siinä, että niiden avulla ymmärrämme ja muotoilemme koettua elämää sekä pohdimme mahdollisia tulevaisuudenkuvia. Tarinallinen tapa oppia ja opettaa tietopainotteisia sisältöjä auttaa muotoilemaan niitä merkityksellisiksi kokonaisuuksiksi ja luo syvempiä suhteita opittaviin asioihin.

Tämä kirja kertoo, miten kokonaisvaltainen voima tarinallisuus on. Pedagogisesti tarinallisuudella on useita oppimista edistäviä tekijöitä. Kirja tarttuu niihin tutkimusperusteisesti mutta käytännönläheisesti ja osoittaa, miten tarinan voimaa voi hyödyntää omassa opetuksessa. Jokainen meistä omaksuu tarinoiden avulla uusia asioita.

Ihminen on synnynnäisesti tarinallinen olento, joka elää ja muotoilee tarinoita joka päivä. Samalla ihminen etsii vastauksia identiteettiinsä eli siihen, kuka olen ja mitä kaikkea minusta voi tulla. Tarinallinen pedagogia tukee lapsen ja nuoren kykyjä oppia ja rakentaa identiteettiä, mikä on eräs kasvun ja kasvatuksen keskeisimmistä tavoitteista. Sitä voi opetuksessa käyttää paitsi eri oppiaineissa myös moni­alaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

 

maiju.kinossalo@eduomatic.fi
LinkedIn

Ota yhteyttä

Tarjoamme koulutuksia erilaajuisina paketteina ja yhdistelminä tilaajan tarpeiden mukaan. Asiantuntijamme ovat koonneet tilaajan työtä helpottaakseen esimerkeiksi erilaisia kuvauksia tarjoamistamme palveluista. 

Tutustu meihin