Roosa Yli-Pietilä

Opettajien oppimisen, hyvinvoinnin ja kaikille yhteisen koulun puolestapuhuja tutkivalla otteella!

Roosa Yli-Pietilä on luokanopettaja ja erityisopettaja. Hän on kiinnostunut opettajien oppimisesta ja
hyvinvoinnista sekä kaikille yhteisen koulun kehittämisestä.


Roosa toimii tällä hetkellä projektitutkijana Tampereen yliopistolla ja tekee parhaillaan myös omaa
väitöstutkimusta, joka käsittelee luokanopettajien ammatillista toimijuutta, oppimista ja hyvinvointia.


Roosalla on laajasti kokemusta sekä kansallisten että kansainvälisten tutkimusprojektien koordinoinnista,
tutkimusinstrumenttien kehittämisestä sekä monimenetelmällisestä aineistonkeruusta ja tutkimusaineiston analyysista. Tällä hetkellä Roosa myös opettaa luokanopettajaopiskelijoita muutamilla kursseilla Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Roosaa innostavatkin erilaiset opetuksen ja tutkimuksen yhdistämisen mahdollisuudet alakoulusta korkeakouluun.


Roosalta voit tilata puheenvuoron tai räätälöidyn koulutuksen seuraavista teemoista:

  • Opettajan oppiminen ja hyvinvointi
  • Kaikille yhteinen koulu


Roosa on myös kiinnostunut erilaisista kasvatus- ja koulutusalan tutkimustehtävistä, kuten
tutkimusprojektit, arvioinnit ja selvitykset.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

roosa.yli-pietila@eduomatic.fi
+358 40 086 5280

Ota yhteyttä

Tarjoamme koulutuksia erilaajuisina paketteina ja yhdistelminä tilaajan tarpeiden mukaan. Asiantuntijamme ovat koonneet tilaajan työtä helpottaakseen esimerkeiksi erilaisia kuvauksia tarjoamistamme palveluista. 

Tutustu meihin