Pedagogiikka

Pedagoginen dokumentointi ja vasutyö

Koulutuksessa osallistujia haastetaan pohtimaan kriittisesti päiväkotinsa olemassa olevia käytänteitä sekä kehittelemään uudenlaisia, lapsen yksilöllisyyttä ja osallisuutta tukevia toimintatapoja, jotka tähtäävät ennaltaehkäisevään havainnointiin ja pedagogiseen dokumentointiin lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmista uuden VASUn tavoitteiden suuntaisesti.

Vasu näkyväksi - Asiakirjanormista työyhteisön sosiaaliseksi normiksi

Tarjoamme konkreettista opastusta ja selkeitä rakenteita Vasun käsittelyyn työyhteisössä. Vasua avataan yhdessä ja arjen tapahtumia analysoidaan systemaattisesti vasun tekstien ja sen asettamien pedagogisten velvoitteiden kautta.

Lapsen vasuun liittyvää koulutusta

Koulutuksessa pureudutaan tilaajan toiveiden mukaan, ajankohtaisiin, kiperiinkiin kysymyksiin.

Perusopetuksen opetussuunnitelma ja oppilaan identiteetti

Tässä koulutuksessa tarkastellaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja oman opetuksen toteuttamista oppilaan identiteetin rakentumisen näkökulmasta. Keskitytään esimerkiksi kysymyksiin, mitä identiteetti tarkoittaa ja miten identiteetin rakentumista voidaan huomioida opetuksessa ja oppimisessa. Kysy lisää Maijulta!

Monikielinen lukutaito

Tässä kokonaisuudessa pohditaan esimerkiksi lukutaidon merkitystä S2-kielen ja omien äidinkielten näkökulmista, niiden välisiä suhteista sekä merkityksistä identiteetin rakentumisessa ja oppimisessa. Kysy lisää Maijulta!

Monikielisen oppijan kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen tunnustaminen ja elämäntarinapedagogiikka

Tämän kokonaisuuden tarkoituksena on auttaa osallistujaa havaitsemaan monikielisen ja maahanmuuttotaustaisen oppijan elämäntarinallisen identiteetin merkitystä hänen kotoutumisessaan, osallisuudessaan ja uuden kielen oppimisessa. Kysy lisää Maijulta!

Kurkistus osallisuuden pedagogiikkaan - kipinää, ajatuksia ja innostusta

Yhdestä koulutuksesta koostuva kurkistus osallisuuteen antaa aineksia osallisuuden pedagogiikan työstämisen käynnistämiselle työyhteisöissä.

Vaihtoehtona pidempikestoinen koulutuskokonaisuus, joka koostuu 3-4 koulutuksesta. Näiden koulutusten avulla sukelletaan asteittain syvemmälle osallisuuden pedagogiikan ja kasvatusfilosofiaan.

Lapsi sosiaalisena toimijana - osallisuus yhteisössä

Tässä koulutuksessa tutustumme lapsihavainnointiin ja oppimisympäristön tietoiseen muokkaamiseen lapsen osallisuuden mahdollistamiseksi. Pohdimme myös konkreettisia keinoja, joilla varmistetaan myönteisen ryhmäkokemuksen muodostumista sekä tuetaan yksittäistä lasta liittymään vertaisryhmään.

Pienryhmäpedagogiikka

Koulutuksessa arvioidaan yhdessä myös pienryhmäpedagogiikan tämän hetkistä tasoa työyhteisön, tiimin ja yksittäisen työntekijän näkökulmasta ja tehdään suunnitelma, miten tätä kehitetään työyhteisössä.

Ota yhteyttä

Tarjoamme koulutuksia erilaajuisina paketteina ja yhdistelminä tilaajan tarpeiden mukaan. Asiantuntijamme ovat koonneet tilaajan työtä helpottaakseen esimerkeiksi erilaisia kuvauksia tarjoamistamme palveluista. 

Tutustu meihin